Ontwikkelend landschap

 

Werelderfgoed

 

Nieuws

 

Contact

 

Middag-Humsterland

 

Wie zijn wij?

 

thuus

Tussen de grillig gevormde hoofdwater-

gangen werden verkavelingsloten gegraven waardoor in grote delen van het gebied een karakteristieke onregelmatige, kleinschalige blokverkaveling ontstond.

Afgebeeld is het slotenpatroon van Middag-Humsterland. De oorspronkelijke verkaveling

is grotendeels bewaard gebleven. De sloten van natuurlijke oorsprong zijn wettelijk beschermd.

 

 

 

 

 

kaart: Ben Westerink

Kaartmateriaal